SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sän`dare substantiv ~n äv. vard. sändarn, plur. ~, best. plur. sändarna sänd·ar·en1an­läggning som radio­vågor sänds ut från radiotekn.kortvågssändarenödsändarepiratsändaresedan 19192person som producerar ett med­delande e.d. i tal el. skrift språkvet. m.m.språkvet.yrk.JFRcohyponymavsändare sändare och mot­tagaresedan 1974