SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1sänk`a verb sänkte sänkt, pres. sänker sänk·er1ibl. med partikelnner förflytta till lägre nivå ofta långsamt el. varsamt NollMOTSATSantonymhöja 1 JFRcohyponymsjunka 2 sänka lodetsänka vatten­nivån i sjönde sänkte ner kistan i gravenäv.rikta in mot lägre nivå sänka blickensänka siktetsänka (ner) ngn/ngt (ngnstans)sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. sänkia; gemens. germ. ord, bildat till sjunka 2få att sjunka mil.sjö.JFRcohyponymsjunka 1 far­tyget sänktes med några väl­riktade kanon­skottäv.få att gå om intet för­slaget sänktes med stor majoritetibl. äv. (i sportjargong)få att (definitivt) förlora den fel­dömda straffen sänkte hemma­lagetsänka ngtsedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagen3ge mindre om­fattning i ngt av­seende som fram­går av samman­hanget; spec. i fråga om an­tal, styrka, intensitet e.d. utstr.MOTSATSantonymhöja 2 JFRcohyponymnedbringacohyponymsjunka 3 sänka prisernasänka räntornasänka barn­bidragensänka kravensänka straffetsänka temperaturenofta med inne­börd av försämringsänka standardensänka lönensänka betygetspec. i fråga om röst­styrka, ton­höjd etc.sänka ljud­nivånhan sänkte rösten när han närmade sig sjuk­rummetsänka tonen med ett halvt ton­stegsänka ngtsedan 1774Subst.:vbid1-353983sänkande, vbid2-353983sänkning
2sänk`a substantiv ~n sänkor sänk·an1geografiskt om­råde som ligger lägre än terrängen runt­omkring geogr.JFRcohyponymdalgångcohyponymsvacka sedan 15912(prov som ger) mått på den hastighet som de röda blod­kropparna sjunker med i stilla­stående blod anv. som hjälp­medel för att upp­täcka sjukdomar med.JFRcohyponymsänkningsreaktion blodets sänkata sänkansedan 1933