SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sätt`a verb satte satt, pres. sätter sätt·er1placera (ngn) i sittande ställning NollJFRcohyponymsitta 1cohyponymställa 1cohyponymlägga 1 sätta barnet på pottansätta nallen på stolensätta ngn/ngt (ngnstans)sätta ngn på pottansepotta sätta ngn på pottkantensepottkanten sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)runform satido (pret.), vanligen övrig runform sati, fornsv. sätia; gemens. germ. ord, urspr. ’låta sitta; komma att sitta’; jfr satt, sitta 2ofta med partikel som an­ger rörelse­riktning, t.ex.fram, in, ut placera i läge eller på plats som an­ges av samman­hanget, i lod­rät el. våg­rät position af.JFRcohyponymsitta 3cohyponymställa 1cohyponymlägga 2 landsättasätta kaffe­kopparna på bordetsätta in mjölken i kyl­skåpetsätta foten i toffelnsätta fram matensätta ett hår­spänne i håretsätta händerna för öronensätta båten i sjönsätta tänderna i en smör­gåsäv. o­avsiktligtråka placera på viss plats sätta en fläck på tröjansätta ett ben i halsenäv. i fråga om placering av ngn på institution e.d.sätta barnen i skolahan sattes i fängelseäv.åstad­komma visst till­stånd e.d.; mer el. mindre abstrakt färgsättaprissättaskuldsättasätta smak på matensätta lite färg på väggarnasätta text till melodinsätta eld på husetsätta skräck i befolkningenäv. med avs. på personhon sattes på svåra provsätta (fram/in/ut) ngt ngnstans, sätta ngn ngnstansfå sätta livet tillseliv 1 sätta bose2bo 1 sätta en ära i ngtse1ära 1 sätta hårt mot hårtsehård 1 sätta i gångsei gång sätta (lite) rotationserotation sätta munlås på ngnsemunlås sätta ner fotense1fot 1 sätta ngn på det halasehal sätta ngn på piedestalsepiedestal sätta ngn på platsseplats 1 sätta ngn/ngt på undantagseundantag 2 sätta ngn/ngt ur spelsespel 4 sätta ngt i systemsesystem 1 sätta ngt i verketseverk 1 sätta ngt på spelsespel 4 sätta (ngt) i vrångstrupensevrångstrupen sätta p för ngtsep sätta pris på ngtse1pris 2 sätta sin fot i/påse1fot 1 sätta sin lit till ngn/ngtselit sätta värde på ngn/ngtsevärde 1 sedan 400-taletrunsten, Rö, Bohuslän (Krause)3plantera jordbr.trädg.MOTSATSantonymskörda sättpotatissätta potatissätta plantor i jordensätta ngt (ngnstans)sedan ca 1500Sex ekonomiska traktater4ställa samman tryck­typer till ord, rader och sidor som för­beredelse för tryckning av text e.d. bok.fotosättahandsättasätta textensätta en artikelsätta ngtsätta ngt på präntsepränt sedan 1524biskop Hans Brasks brevväxling (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)5göra i ordning (mat­vara) för att sedan låta den vila kokk.sätta en fil­bunkesätta en degsätta ngtsedan 15366satsa pengar spel.jag kan sätta en hundra­lapp på att hon inte kommerhan satte en tusen­lapp på out­sidernsätta ngt (på ngt/SATS)sedan 15837i vissa ut­tryck börja förflytta el. aktivera Nollsätta maskinen i rörelsesätta (ngn/ngt i ngt)komma sättande(s)komma springandevakt­hunden kom sättande så fort någon närmade sig huset sedan ca 1520Peder Månssons Skrifter på svenskaSubst.:vbid1-354262sättande (till 1 - 6), sättning (till 3 - 5)