SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`vlig adjektiv ~t säv·ligsom känne­tecknas av lugnt temperament och långsamhet i handlandet admin.psykol.JFRcohyponymmaklig han var en sävlig typ som all­tid skulle tänka efter en gång tillpå fälten gick några sävliga kor och betadeäv. om handling e.d.hennes sävliga lynnesedan ca 1385Klosterläsningfornsv. säfliker ’stilla; sakt­modig’; nära besl. med isl. sefi ’(lugnt) sinne’; ev. besl. med saft, sav