SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
söderut [´-el. med två huvudtryck] adverb söd·er|­utäv. två ord i riktning mot söder i fråga om rörelse el. in­riktning geogr.SYN.synonymsydvart resa söderutha ut­sikt söderutäv. med inne­börd av befintlighetmed läge söder om ngt längre söderut ligger parkensedan 1469Heliga Mechtilds uppenbarelserfornsv. sudher ut