SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tabella´risk adjektiv ~t tab·ell·ar·iskordnad i tabell­form admin.bok.en tabellarisk över­siktsedan 1790via ty. av lat. tabella´rius ’som hör till tabellen, tavlan (vid om­röstning i folk­församlingen)’; till tabell