SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tabloi´d substantiv ~en ~er tablo·id·enmindre, hanterligt format för dags­tidning förr särsk. för kvälls­tidningar, nu­mera all­mänt m-med.äv. om mot­svarande dags­tidningförr ibl. ned­sätt. med tanke på kvälls­presstabloidpresssedan 1935av eng. tabloid med samma betydelse; jfr varu­märket Tabloid