SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
taktise´ra verb ~de ~t takt·is·er·aragera ute­slutande (och i allt­för hög grad) på grund­val av taktiska över­väganden psykol.stats­ministern an­klagade det lilla oppositions­partiet för att taktisera, när det röstade mot sitt eget för­slagtaktiserasedan 1973se taktik Subst.:vbid1-859718taktiserande, vbid2-859718taktisering