SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tangens [taŋ´g-äv.tan´j-] substantiv ~en tang·ens·entanen grund­läggande trigonometrisk funktion i en rät­vinklig triangel mot­svarande förhållandet mellan mot­stående och när­liggande katets längd mat.JFRcohyponymsinus 1cohyponymcosinuscohyponymcotangens tangens för 45 grader är 1tangens (för TAL)sedan 1949av lat. (li´nea) tan´gens ’tangerande (linje)’; jfr tangera