SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tank`e substantiv ~n tankar tank·enav­gränsad, o­uttalad yttring eller produkt av själslig bearbetning av sinnes­intryck, erinringar, problem etc.; spec. om idé, å­sikt etc. psykol.JFRcohyponymföreställning 2cohyponymidé 1 tankebanatankefrihetframstegstanke(n)grundtanketvångstankedjupa tankarvettiga tankarhans innersta tankarut­byta tankartanken svindlartanken att själen är o­dödligvad har du för tankar om läget?det låg faktiskt en tanke bak­om för­slagethan har höga tankar om hennehan gladde sig åt tanken på att komma hem tidigtde fick över­ge tanken på samman­slagningsex timmars arbets­dag är en tanke som ligger i tidenleka med tanken att ...vi sänder en tacksamhetens tanke till alla bidrags­givareäv. om förmågan till så­dan själsverksamhet, ibl. tänkt som personligt verkande kraftofta ngt högt.JFRcohyponymintellektcohyponymförstånd 1 en dikt som till­talar både känslan och tankenspråkets makt över tankentankens sökande och strävanäv.(bakom­liggande) av­sikt tanken med devalveringen var att stimulera exportenhon har inte en tanke på att av­gåförst tänkte han skälla ut dem, men sedan kom han på bättre tankari plur. äv. om med­vetandet som centrum för tanke­arbete, fantasi e.d.falla i tankarförsjunka i tankarsitta i tankarförsöka samla tankarnata en promenad för att skingra tankarnahon är all­tid i hans tankardet var honom hon hade i tankarnai tankarna förflyttade hon sig tio år till­baka i tidenhändelsen för tankarna till en känd episod under revolutionentankarna går till NN och hans livs­verkhennes tankar kretsade hela tiden kring barnentanken (på ngn/ngt/att+V/SATS), tanken (bakom/med ngt/att+V/SATS), tanken (att+V/SATS)en händelse som ser ut som en tankesehändelse 1 hemska tanke!måtte det inte vara så!klä sina tankar i ord ut­trycka sina tankar i ordsom regissör måste man kunna klä sina tankar i ord och förmedla dem till skåde­spelarna med tanke påmed hän­syn tillmed tanke på bränsle­förbrukningen är stora bilar inte bra för miljön sedan ca 1385Klosterläsningfornsv. þanke ’tanke; sinne’; ev. av lågty. danke med samma betydelse; jfr 1tack, tänka En händelse, som ser ut som en tanke.Erik Gustaf Geijers ord om Kalmarunionen (i Svenska folkets historia 1, 1832)