SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tax´i substantiv ~n, plur. ~ person­bil som kör passagerare mot betalning enligt fast­ställd taxa vanligen in­gående i ett organiserat nät trafik.taxibiltaxichaufförsvarttaxiringa efter en taxibeställa taxiåka taxide tog en taxi till stationenäv. om (organisationen för) alla så­dana bilar i ett om­rådei sammansättn. äv. om mot­svarande in­rättningar till sjöss och i luftentaxibåttaxiflygsjötaxisedan 1912av eng., fra. taxi med samma betydelse; till fra. taximètre, se taxameter