SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tea`teranmälan substantiv, best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas teateranmälningar teater|­an·mäl·anrecension av teater­föreställning m-med.scen.JFRhyperonymanmälan 2cohyponymbokanmälan sedan 1948