SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
temporä´r adjektiv ~t temp·or·ärsom gäller bara för viss (begränsad) tid admin.tid.MOTSATSantonym1permanent JFRcohyponymövergåendecohyponymtillfällig 1 sam­arbetet mellan partierna är bara temporärtstyrkan drog sig temporärt till­baka (adv.)äv.som inte ger bestående resultat en temporär fram­gångsedan 1786av fra. temporaire med samma betydelse; till tempus