SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tendentiös [-(t)siö´s] äv. tendensiö´stendensiö´s adjektiv ~t tend·enti·ös, tend·ensi·össom tydligt och en­sidigt ut­trycker viss stånd­punkt ofta genom o­varsam behandling av fakta admin.komm.m-med.en tendentiös fram­ställning av mot­ståndarnas upp­fattningen tendentiös rapportering från val­kampanjensedan 1884till tendens