SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
terminologi [-gi´] substantiv ~n ~er term·ino·logi·ersystem av termer in­om visst verksamhets­område ofta om den totala upp­sättningen termer in­om om­rådet NollJFRcohyponymnomenklatur fackterminologiden in­vecklade medicinska terminologinäv. om viss del av termförrådet in­om ett om­rådein­köpet, eller, med den exaktare terminologin, upp­handlingen av datorersedan 1766till medeltidslat. ter´minus ’ut­tryck’ och grek. log´os ’(en) lära’; jfr term, termin