SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ter´misk adjektiv ~t term·isksom har att göra med värmeförhållanden admin.af.fys.termisk elektricitettermiska förändringar av materialetsedan 1840till grek. thermos´ ’varm’