SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tillba`kadragande substantiv ~t till·baka|­drag·and·etförflyttning till­baka till tidigare läge mil.särsk. mil.förflyttning från krigs­skådeplats till neutralt om­råde, hem­land e.d. i FN-resolutionen krävdes ett villkors­löst tillbakadragande av invasions­styrkantillbakadragande (av ngt)sedan 1938