SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
titulä´r adjektiv ~t titul·ärofta i sammansättn. som har viss titel som inte mot­svaras av ngn (yrkes)funktion admin.samh.SYN.synonymhvid753305till namnet titulärkonsultitulärprofessorsedan 1733 (i sammansättn.)av fra. titulaire med samma betydelse; till titel