SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tjog [çå´g] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en tjog·et(en mått­enhet mot­svarande) an­tal av tjugo stycken särsk. för räkning av vissa mat­varor Nollett tjog äggtvå tjog kräftorett tjog (ngra), ett tjog (av/med ngra)sedan 1540jfr fornsv. tiugh, tiogh ’an­tal av tio’; gemens. germ. ord, besl. med tio; i bet. ’an­tal av tjugo’ trol. lån av da.; jfr tjugo