SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tjän`stgöra verb tjänstgjorde tjänstgjort, pres. tjänstgör tjänst|­gjor·de1vara verksam in­om ramen för viss tjänst arb.sesetjänst 2 JFRcohyponymarbeta 1 ingen ville tjänstgöra på natt­skiftetden 1 juni börjar han tjänstgöra i­gen efter sjukdomentala med den tjänstgörande officerenäv.vara an­ställd på viss arbets­plats han tjänstgör vid en skola i centrumtjänstgöra (som ngn) (ngnstans) (TID)sedan 16332fylla funktionen av ngt; mest om före­mål Nolltidningen fick tjänstgöra som regn­skyddtjänstgöra som ngtsedan 1856Subst.:vbid1-364013tjänstgörande, tjänstgöring