SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
topografi´ substantiv ~n ~er topo·grafi·erdetalj­beskrivning av jord­ytan med hän­syn till terräng­former, bebyggelse m.m. geogr.äv.(ett om­rådes) terräng­förhållanden öns topografi lämpar sig inte för an­läggning av en landnings­banasedan 1690till grek. top´os ’plats, lokalitet’ och graph´ein ’skriva’