SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
topogra´fisk adjektiv ~t topo·graf·isksom har att göra med topografi admin.af.en topografisk kartaäv. ut­vidgat, särsk. om förhållanden som har att göra med människo­kroppentopografisk anatomisedan 1642