SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
toxisk [tåk´s-] adjektiv ~t tox·iskgiftig admin.af.med.äv.fram­kallad av gift äv.som har att göra med gifter toxiska riskersedan 1884till grek. toxikon´ (phar´makon) ’(gift) an­vänt på pilar’, till tox´on ’pil­båge’