SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
trade´ra verb ~de ~t trad·er·ar1över­föra (sägen, sång e.d.) muntligt från generation till generation komm.språkvet.det är viktigt att upp­teckna traderade berättelser innan de glöms borttradera ngtsedan 1887av lat. tra´dere ’över­lämna; med­dela’ 2genom­föra juridisk tradition av jur.sesetradition 3 saken traderades till en annan parttradera (ngt)sedan 1919Subst.:vbid1-366038traderande, vbid2-366038tradering; tradition (till 2)