SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tra`dig adjektiv ~t trad·iglång­tråkig vard.admin.psykol.den tradiga drillen av multiplikations­tabellentradig (för ngn) (att+V)sedan 1810sv. dial. tradig ’en­faldig; tråkig’, trol. till trad ’upp­trampad väg’; gemens. germ. ord; bildn. till tråda; jfr trad