SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
traditionell [-∫onel´] adjektiv ~t trad·it·ion·ellsom äger rum eller före­kommer i enlighet med traditionen admin.den traditionella skol­resanfirmans traditionella jul­festföre­tagets traditionella marknader började sviktaländerna hade traditionellt goda förbindelser (adv.)i konstnärliga och vetenskapliga samman­hang ofta om äldre (och inte längre gångbara) metoder el. riktningarden traditionella konsten med dess krav på god verklighets­återgivningden traditionella skol­grammatiken kommer ofta till kortatraditionellt bunden och rimmad vers (adv.)äv. med all­männare (ofta svagt klandrande) inne­börd(allt­för) konservativ, föråldrad hennes man är väldigt traditionell och vill inte ändra någon­ting i hemmetbryta det traditionella könsrolls­mönstretsedan 1836