SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
trak`ta verb ~de ~t trakt·armed prep.efter ivrigt försöka upp­nå (att få) Nolltrakta efter rikedom och äraäv.i några ut­tryck sträva att skada eller förinta hans fiender traktade efter hans livtrakta efter ngt/att+Vsedan 1540via ty. av lat. tracta´re ’behandla; övertänka’; till trakt; jfr betrakta Subst.:vbid1-366372traktande; traktan