SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
trans- förled på an­dra sidan om det som an­ges av efter­ledet Nolltransalpinsktransoceanskäv.som för tvärs över transsibiriska järn­vägenäv. med förbleknad rumsbetydelsetransformeratransfusiontransponerasedan ca 1420Bonaventuras Betraktelserfornsv. trans-; av lat. tra´ns ’på an­dra sidan; till an­dra sidan’