SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
transaktion [-∫o´n] substantiv ~en ~er trans·akt·ion·enekonomiskt av­tal eller mellan­havande ekon.JFRcohyponymaffär 2 affärstransaktionlånetransaktionbankens transaktioner med före­tagetäv. om ekonomisk (el. annan) verksamhet i all­mänhet, ibl. med an­tydan om o­laglighethan in­lät sig på vid­lyftiga transaktioner och spekulationersedan 1607av senlat. transac´tio med samma betydelse, till lat. transig´ere ’genom­föra’