SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
transite´ra verb ~de ~t trans·it·er·arföra genom ett mellan­liggande land (från ett annat till ett tredje) särsk. mil.trafik.Tysk­land fick till­stånd att transitera en division från Norge genom Sverige till Fin­land 1941transitera ngn/ngt (ngnstans)sedan 1846Subst.:vbid1-366727transiterande, vbid2-366727transitering; transit