SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
transla`tor substantiv ~n ~er [-o´rer] trans·lat·or·erauktoriserad över­sättare språkvet.yrk.JFRcohyponymtolk handlingarna måste vara över­satta av translator för att gälla i Sverigesedan 1642av lat. transla´tor ’över­sättare’, till transferr´e ’över­föra’; jfr transfer