SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
transmitte´ra verb ~de ~t trans·mitt·er·aröver­föra energi, signal e.d. tekn.äv.sända över äv.över­låta transmittera ngtsedan 1928av lat. transmitt´ere ’över­sända’; jfr transmission Subst.:vbid1-366822transmitterande, vbid2-366822transmittering; transmission