SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tro`sviss adjektiv ~t tros|­visssom har en stark över­tygelse om ngt (som vanligen fram­går av samman­hanget) ofta iron.admin.psykol.trosvissa världs­förbättrareäv. om handling o.d.i trosvisst nit ute­slöt de den felande ur församlingensedan 1868