SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
trumfa ö´ver verb trumfade trumfat trumf·arofta fast sammansättn., seövertrumfa lägga högre trumf­kort än viss mot­spelare spel.ofta bildligt, spec.bjuda över bankerna försöker trumfa över var­andra för att vinna nya kunderspec. äv.över­träffa hemma­laget lyckades trumfa över serie­ledarnatrumfa över (ngn/ngt) (i/med ngt)sedan 1906Subst.:vbid1-880180övertrumfande, vbid2-880180övertrumfning