SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ty konjunktion på grund av att med efter­följande huvud­sats som ger en förklaring el. motivering till en tidigare ut­saga ngt formelltNollSYN.synonym3för han kan inte komma ty han har blivit sjuksedan 1430–50Flores och Blanzeflorfornsv. þy ’för­denskull; där­för att; emedan’; urspr. dativ singularis av 1det, bevarat i ut­trycken i ty fall, icke för ty; jfr dylik Ty är en äldre synonym till för. Ibland kan ty kännas för hög­tidligt och för för var­dagligt (han kunde inte komma för/ty hans far var sjuk). Då kan eftersom eller därför att vara ett alternativ.  Det finns en lite över­raskande grammatisk skillnad mellan ty/för och efter­som: ty/för in­leder huvud­satser och eftersom bi­satser. Det ser man genom att göra ett ordföljdstest: han blev inte antagen för/ty han var inte kvalificerad resp. han blev inte antagen eftersom han inte var kvalificerad. Det är an­ledningen till att för/ty i moderna grammatiska beskrivningar räknas som konjunktioner och eftersom som subjunktion. Jämför stilruta för ordföljd.
2ty pronomen Noll(med) ty åtföljandeseåtfölja sedan 1840se 1ty