SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tyck`a verb tyckte tyckt, pres. tycker tyck·er1ha å­sikten eller in­ställningen som fram­går av el. efter­frågas i samman­hanget; ofta mer känslomässigt än rationellt grundad komm.JFRcohyponymansecohyponymmena 1 han tyckte att hon var vackerhon tyckte att det var ur­tråkigt på festenjag tycker att vi ska gå hemhan tyckte det var kallt, men det tyckte inte honvad tyckte du om filmen?spec. med an­givande av positiv el. negativ in­ställningtycka bra om ngn/ngttycka illa om ngn/ngtäv. i mer el. mindre absolut an­vändningvard.folk tycker så mycket nu för tideni vissa artighets­fraser äv. med bi­betydelse av att önska e.d.om ni så tycker kan vi ta rast nutycka ngt/SATS, tycka SÄTT om ngn/ngt/att+V/SATSvad tycks?vad tycker du/ni?vad tycks om min nya frisyr? sedan ca 1400Klosterläsningfornsv. þykkia; gemens. germ. ord, besl. med tänka 2ha (sinnes)intrycket som fram­går av samman­hanget komm.jag tyckte att det var Olle, men jag kan ha tagit feltycka SATSsedan ca 1452Nya eller Karls-KrönikanSubst.:vbid1-372832tyckande