SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tänk`värd adjektiv tänkvärt tänk|­värdvärd att begrunda och ta in­tryck av på grund av viktigt inne­håll admin.komm.ett tänkvärt yttrandehans tänkvärda ord om behovet av sam­förståndsedan 1794