SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
udd`a adjektiv, ingen böjning 1som inte är delbar med två om tal admin.mat.SYN.synonymojämn 3 MOTSATSantonymjämn 3 de udda hus­numren ligger åt gården tillibl. med konstruktionsväxlingudda veckor, allt­så vecka 1, 3, 5 etc.låta udda vara jämntlåta ngt passera utan mot­åtgärdertrots flera små­förseelser gav arbets­givaren honom en ny chans och lät udda vara jämnt sedan ca 1430Själens tröstfornsv. udda, odda; bildn. till udd 2som inte passar i­hop med före­mål av liknande typ på grund av felaktigt an­tal, av­vikande färg e.d. Nolluddaplaggudda strumporudda glas och tallrikaräv.o­vanlig, originell på kaféet samlades mest udda existenserden udda löpdistansen 2000 meterresor på udda tidersedan ca 1430Själens tröst