SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`-hjälp substantiv ~en u-hjälp·enhjälp från industri­länder till fattigare länder särsk. i Afrika och Asien samh.JFRcohyponymu-land u-hjälpsengagemangSverige ger ca en procent av BNP till u-hjälpsedan 1961