SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`-land substantiv u~landet u~ländereg. kort­form av utvecklingslandu-land·etland som inte är ekonomiskt och industriellt ut­vecklat ekon.geogr.JFRcohyponymindustrilandcohyponymi-land u-landsbiståndu-landsexportu-landsinvesteringu-landspolitikäv. om land som är under­utvecklat i visst av­seende, ofta som kraftig över­driftmånga an­ser att Sverige är ett u-land när det gäller mat­kultursedan 1961