SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
un`danvindsvändning substantiv ~en ~ar und·an·vinds|­vänd·ning·envändning vid segling var­vid (sned)segel förs från den ena sidan till den an­dra medan vinden kommer akter­ifrån sjö.SYN.synonymgipp undanvindsvändning kan vara riskabel i hårt vädersedan 1803