SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
un`derbalansera verb ~de ~t under|­bal·ans·er·arofta perf. part. ge under­balans åt (national)budget; ofta för att stimulera efter­frågan e.d. ekon.regeringens budget­förslag var underbalanserat med 45 miljarderunderbalansera ngtsedan 1948Subst.:vbid1-375435underbalanserande, vbid2-375435underbalansering