SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
un`derbefolkad adjektiv underbefolkat under|­be·folk·adsom har allt­för liten folk­mängd i förhållande till förut­sättningarna för ekonomisk ut­veckling; om land el. annat om­råde mindre brukl.admin.geogr.en underbefolkad regionsedan 1933