SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
un`derordnad adjektiv underordnat under|­ordn·adsom har under­ordnats ngn eller ngt admin.bestämma över sina underordnadeäv. ngt ut­vidgatNN spelade en underordnad roll vid förhandlingarnapriset är av underordnad betydelseunderordnad (ngn/ngt)underordnad satssesats 1 sedan 1806