SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`fattning substantiv ~en ~ar upp|­fatt·ning·en1vanligen i sammansättn. det att kunna upp­fatta med (ngt av) sinnena komm.hans uppfattning hade blivit långsammare efter sjukdomenuppfattning (av ngn/ngt)sedan 18412personligt sätt att betrakta och bedöma ngt komm.SYN.synonymåsiktsynonymmening 1 människouppfattningrättsuppfattningvulgäruppfattningen ut­bredd uppfattningen all­män uppfattningden förhärskande uppfattningenha en bestämd uppfattningha en av­vikande uppfattningändra uppfattningjag delar din uppfattninghan ville själv bilda sig en uppfattning om lägethan hade en hög uppfattning om henneenligt min uppfattning borde NN av­gåde har skilda uppfattningar om barnens upp­fostranibl. med an­tydan om o­enighetdet finns o­lika uppfattningar om bokens värdeen uppfattning (om ngn/ngt/SATS)sedan 1814