SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`läsning substantiv ~en ~ar upp|­läs·ning·enhög­läsning in­för en grupp å­hörare vanligen av längre text och i tämligen formellt samman­hang bok.komm.uppläsningsaftonuppläsningskvälluppläsningsturnéuppläsning av före­gående mötes protokolluppläsning (av/ur ngt)sedan 1607