SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`märksamma verb ~de ~t upp|­märk·samm·ar1in­rikta (sin) upp­märksamhet mot komm.uppmärksamma de faror som är förknippade med rökningäv.lägga märke till, observera fallet uppmärksammades i pressenuppmärksamma ngt/SATSsedan 18482få att in­rikta sin upp­märksamhet mot komm.ledningen har blivit uppmärksammad på problemetuppmärksamma ngn på ngt/SATSsedan 1847Subst.:vbid1-378686uppmärksammande