SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`resa sig verb uppreste upprest, pres. uppreser upp|­res·ergöra (inre) mot­stånd psykol.hon uppreste sig mot tanken att behöva till­bringa semestern i stanäv.upp­komma flera frågor uppreste sig efter NN:s taluppresa sig mot ngn/ngtsedan början av 1400-taletSvenska Medeltids-Postillorfornsv. upresa sik