SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`rätta verb ~de ~t upp|­rätt·ar1ge existens åt system, organisation e.d. NollJFRcohyponymetablera upprätta en samarbets­organisationäv. med avs. på dokument med viss juridisk verkanupprätta en planupprätta sitt testamenteupprätta ngtsedan 1593jfr fornsv. uprätta ’upp­resa; åter­ställa; gott­göra’; till upprätt 2åter­ställa an­seendet hos (ngn) genom friande från o­rättvisa beskyllningar samh.man miss­tänkte henne länge för förskingring men hon har nu upprättatsäv. med avs. på an­seendetförsöka upprätta sin hederupprätta ngn/ngtsedan 1695Subst.:vbid1-379031upprättande; upprättelse (till 2)