SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`rörd adjektiv upprört upp|­rör·dasom har häftiga negativa känslor admin.psykol.MOTSATSantonym1lugn 2 JFRcohyponymindignerad hon var upprörd över att de inte hade bjudit med henneäv. om handling e.d.en upprörd protestäv. (om samman­komst e.d.)hetsig, stormig ett upprört fack­möteupprörd (över ngt/att+V/SATS)sedan 1760